Thailand, PHUKET, Kata Beach, Surfer, THA3820JPL

Thailand, PHUKET, Kata Beach, Surfer, THA3820JPL