THAILAND, Phuket, Phalaenopsis Orchid, THA2224JPL

THAILAND, Phuket, Phalaenopsis Orchid, THA2224JPL