Taiwan, TAIPEI, Liberty Square, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Chiang Kai-shek statue & guard, TAW846JPL

Taiwan, TAIPEI, Liberty Square, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Chiang Kai-shek statue & guard, TAW846JPL